NHỮNG ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ KÍ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 

CÔNG TY TNHH MTV - TM - DỊCH VỤ VẬN TẢI XÁ LỢI

DANH SÁCH XE TAXI TẢI :08. 35 12 35 35 - 08. 22 48 48 48

54Z-9905-1.800kg

54V-9527-1.000kg

54U-2869-500kg

54U-2082-500kg

54Z-8234-500kg

54U-2911-500kg

54U-2024-500kg

54Z-8374-500kg

54U-2926-500kg

54U-2096-500kg

54X-3988-650kg

54Y- 4916-1.000kg

54Z-6437-1.000kg

54Z-6458-1.000kg

51C-06683-1.200kg

DANH SÁCH XE ĐÍNH KÈM HỒ SƠ TÀI XẾ - CÔNG NHÂN - HOTLINE : 19OO 6O67