Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 5
Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng, phát triển khách hàng hiện có để đạt mục tiêu kinh doanh của Sao Mai
Thời gian làm việc: hanh chánh
Nơi làm việc: TPHCM
Trình độ cao nhất:  
Học vấn:
(các văn bằng khác)
Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Yêu cầu công việc
Tiêu chuẩn: Khả năng ứng xử, giao tiếp tốt, làm việc có trách nhiệm, khả năng ngoại ngữ giao tiếp tốt
Mức lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/12/2007
Hồ sơ gồm: Tiếng Anh và Việt
Gửi đến: Văn phòng Sao Mai